CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to A Abbasi.

Izabela Biskup ; Cecilie Kyrø ; Matti Marklund ; Anja Olsen ; Rob M van Dam ; Anne Tjønneland ; Bernt Lindahl ; Ingegerd Johansson ; Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
The American journal of clinical nutrition (1938-3207). Vol. 104 (2016), 6, p. 1725-1726.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247125

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur