CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Dimensioning of Serie Production Systems Based on the Actual Variation of Products and Operators

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Einar Thorserud Symposioum: Module of the Workplace of the Future, Olso, alternativt en konferens i lärande organiserad av Volvo Personvagnar AB den 24 – 28 maj 1988) (1987)
[Konferensbidrag, övrigt]

Alternativt en konferens i lärande organiserad av Volvo Personvagnar AB den 24 – 28 maj 1988 (presenterat av Volvopersonal) (det är osäkert vad som hände med detta konferensbidrag)Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247115

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur