CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Location-enhanced Authentication using the IoT

Ioannis Agadakos ; Per A. Hallgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Georgios Portokalidis ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Proceedings of the Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247111