CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies on dodecyl betainate in combination with its degradation products or with phosphatidyl choline

Dan Lundberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Helena Ljusberg-Wahren ; Anders Norlin ; Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi)
J Colloid Interface Sci Vol. 278 (2004), p. 478.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2007-12-28.
CPL Pubid: 24711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP
Kemi

Chalmers infrastruktur