CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MaxPace: Speed-Constrained Location Queries

Per A. Hallgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Martin Ochoa ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Proceedings of the IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS) p. 136-144. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-07-24.
CPL Pubid: 247109