CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktionsteknik för ekonomer och beteendevetare

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jean Bollinder ; Ulf Karlsson (Institutionen för industriell organisation)
(1984)
[Bok, med redaktör]

Redaktör var: Jean Bolinder, Liber Förlag, StockholmDenna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-04-16.
CPL Pubid: 247104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Maskinteknik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur