CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektiv småbåtsproduktion Slutrapport

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Ulf Karlsson (Institutionen för industriell organisation) ; Anders Lundberg (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Institute of Management of Innovation and Technology (IMIT), 1984.
[Rapport]

Finansierad av Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU)Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 247100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur