CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation of self-organized nonionic surfactants

Fredrik Currie (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Martin Andersson (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi)
Langmuir Vol. 20 (2004), p. 3835.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur