CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NMR diffusometry and FTIR study of the interaction between antifouling agent and binder in marine paint

Lyuba Shtykova (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Paul Handa (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi) ; Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Magnus Nydén (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi)
Progr Org Coatings Vol. 51 (2004), p. 125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24709

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)
Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi (1900-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur