CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear-Impairments- and Crosstalk-Aware Resource Allocation Schemes for Multicore-Fiber-based Flexgrid Networks

Madushanka Nishan Dharmaweera (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Li Yan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
ECOC 2016; 42nd European Conference on Optical Communication; Proceedings of (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Abstract: In this study, we propose a novel spectrum and core allocation scheme that incorporates both intra-core physical layer impairments and inter-core crosstalk. We demonstrate that accounting for the latter increases spectral efficiency by at least 50% when crosstalk is significant.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-02-04.
CPL Pubid: 247087

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 

Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Adaptive optical networks: Theory and algorithms for system optimization (VR//2012-5280)