CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Birth Characteristics Explain One Third of Expected Deaths in rhGH-treated Patients Diagnosed with IGHD, ISS & SGA

K. Albertsson-Wikland ; A. Martensson ; L. Savendahl ; A. Niklasson ; P. Bang ; J. Dahlgren ; J. Gustafsson ; B. Kristrom ; S. Norgren ; N. G. Pehrsson ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Hormone Research in Paediatrics (1663-2818). Vol. 86 (2016), p. 49.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 247080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Endokrinologi och diabetes

Chalmers infrastruktur