CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of surfactant self-assembly for nanomaterial synthesis

Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi)
Proceedings of the 6th World Surfactant Congress, Berlin, June 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi (1900-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur