CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixotrophy in microalgae – diverse metabolic modes for utilisation of organic carbon in relation to photosynthesis

Eva Albers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Joshua Mayers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Oscar Svensson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
International Study Group for Systems Biology Meeting, Oct 4 - Oct 7, Jena, Germany, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 247074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur