CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction between turbulence and neoclassical effects in global gyrokinetic simulations with GENE

Michael Oberparleiter (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Hauke Doerk ; Frank Jenko ; Tobias Görler ; Hans Nordman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Daniel Told
43rd EPS Conference on Plasma Physics, Leuven, Belgium, 2016/07/04-08 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 247071

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur