CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainty estimation and a stopping rule in nonlinear gyrokinetic simulations

Michael Oberparleiter (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Hans Nordman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Geert Verdoolaege ; Frank Jenko
Journal of Physics: Conference Series, Joint Varenna-Lausanne International Workshop on the Theory of Fusion Plasmas 2016 Vol. 775 (2016), p. 012009.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 247070

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)