CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liquid crystalline phases and other microheterogeneous systems as media for organic synthesis

Tomasz Witula (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
J Disp Sci Technol Vol. 28 (2007), p. 73-79.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2007-12-28.
CPL Pubid: 24707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP
Kemi

Chalmers infrastruktur