CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring of single and double lipid membrane formation with high spatiotemporal resolution using evanescent light scattering microscopy

Björn Agnarsson (Institutionen för fysik, Biologisk fysik (Chalmers)) ; H.K. Wayment-Steele ; Fredrik Höök (Institutionen för fysik, Biologisk fysik (Chalmers)) ; A. Kunze
Nanoscale (2040-3364). Vol. 8 (2016), 46, p. 19219-19223.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Formation and quality of single solid supported lipid membranes and double lipid membranes were investigated with single vesicle resolution using label-free evanescence light scattering microscopy (EvSM). For the formation of double lipid membranes we made use of electrostatic interaction between charged lipids and oppositely charged cations.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-16. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 247064

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)