CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Därför accepteras inte GMO-mat i EU

Bo Ekstrand (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Livsmedel i Fokus Vol. 2016 (2016), 9, p. 26-27.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Artikeln sammanfattar den ändring i attityden till genteknisk modifiering av växter för livsmedelsproduktion som uppträdde inom EU runt 1995 och framåt, och som kom att bestämma den negativa hållning som sedan dess har i princip omöjliggjort all användning av modern genteknik för att skapa nya egenskaper i jordbruksgrödor som råvaror med nya egenskaper. Detta står i stark kontrast till utvecklingen i Nord- och Syd-Amerika, och nu också i andra världsdelar. Nu kommer en andra generation gentekniker med bl a CRISPR/CAS som behöver en uppdatering av lagstiftningen, men ännu har EU-kommissionen inte tagit ställning, och under tiden råder ett vacuum, där Sverige som första land inom EU har uttalat sig om att användning av dessa tekniker inte leder till GMO i klassisk bemärkelse.

Nyckelord: genteknik livsmedelDenna post skapades 2017-01-16.
CPL Pubid: 247053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur