CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lipase catalyzed reactions at different surfaces

Pedro Reis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Takoua Debeche ; Britta Folmer ; L Fauconnot ; Heribert Watzke
Langmuir Vol. 22 (2006), p. 8169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Lipases at interfaces