CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternativ montering

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Chukyo Keiei Kenkyu (academic japanese journal) Vol. 18 (2008), 1, p. 73 – 153.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

En japansk översättning till engelska av ”Alternativ montering – Principer och erfarenheter från fordonsindustrin” från 2005 med Metall som förlag. Publikationen har en introduktion på japanska (engelskan är ej alltid helt bra)Denna post skapades 2017-01-15. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 247046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur