CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Debating Innovations in Health Care Systems Designs: Mechanization and automation within specific parts of the caring process

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Jan-Erik Gasslander
III:rd International Conference on The Hospital of the Future, Chicago (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-15. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 247045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur