CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspectives on Changes in the Swedish Model for Work Life Development

Tomas Engström (Institutionen för logistik och transport) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för logistik och transport)
The Twelfe Gerpisa International Colloquium, ”Analysing the Variety of Capitalism and the Diversity of Production Models”, Paris (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-15. Senast ändrad 2017-06-01.
CPL Pubid: 247044

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur