CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Change of Principles for Structuring Assembly Work. A suggestion based on the experiences of Volvo Uddevalla plant

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
I E Review Vol. 41 (2002), 3, p. 77 – 84.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Academic japanese journal) (Japan Institute of Industrial Engineerin)Denna post skapades 2017-01-15. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 247040

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur