CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proposal of a Master Plan for the Hospital of the Future” by Means of a Modulation of the Health Care Product

Jan-Erik Gasslander (Institutionen för transportteknik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Åke Wiklund (Sektionen för arkitektur)
2:st International Conference on The Hospital of the Future, Chicago, (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-15. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247038

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur