CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runtime-Assisted Global Cache Management for Task-based Parallel Programs

Madhavan Manivannan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Miquel Pericàs (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Vasileios Papaefstathiou (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Computer Architecture Letters (1556-6056). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 247036