CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking Technical and Social Dimensions of Working Life by Means of a Transcending Research Approach

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Bo Blomquist
Nordic Ergonomic Society 34th Annual Congress on Human in Complex Environment, Norrköping, p. 226 – 227. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247035

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Sociologi

Chalmers infrastruktur