CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The “Health Care Product’s” Infliction on the Network of Health Care Service

Jan-Erik Gasslander (Institutionen för transportteknik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Åke Wiklund (Sektionen för arkitektur)
Nordic Ergonomic Society 345th Annual Congress on Human in Complex Environment, Linköping 227 – 226, (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247034

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)