CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principer och metoder för information- och arbetsstrukturering”

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Användarperspektivet. Strategier för att förstärka samspel mellan användare och utvecklare, Olsson, B (ed.), Sveriges Innovationsmyndighet, VINNOVA, Vinnova rapporter Vr 2001:18, p. 37 – 44. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 247030

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell bioteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur