CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Explaining and Reporting on Performance in Parallel Product Flow Assembly Systems – Theoretical and empirical frames of references

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lennart Nilsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Comparisons of Management Practices Between Japan and Sweden, Seminar at Osaka University of Economics, Faculty of Information Management, Osaka (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 247028

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)

Ämnesområden

Maskinteknik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur