CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Method of Successive Assembly System Design: Six cases studies within the Swedish automotive industry

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; A Gunarsekaran ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Agile Manufacturing: 21st Century Manufacturing Strategy, Gunarsekaran A. (ed.), Elsevier Science Publishers p. 621-642. (2000)
[Kapitel]

Redaktör: Dr A Gunarsekan; Department of Management, Charton College of Business, University of MassachusettsDenna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 247026

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Maskinteknik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur