CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cycle Time Variation in an Ergonomic and Production Efficiency Context

Steve Kihlberg ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Svend-Erik Mathiassen ; Jörgen Winkel
Proceedings of the 15th International Conference on Production Research, ICPR – 15 Manufacturing for a Global Market. Hillery M. and Lewis H. L. (eds.), Limerick, Ireland, p. 1133 – 1036. (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247020

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper
Miljömedicin och yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur