CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Manual Work by Synchronising Video-recordings and Physiological Measurements

Mikael Forsman (Institutionen för människa tekniksystem ; Institutionen för tillämpad elektronik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Gert-Åke Hansson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; P Asterland
Proceedings of the 15th International Conference on Production Research, ICPR – 15 Manufacturing for a Global Market. Hillery M. and Lewis H. L. (eds.), Limerick, Ireland p. 989 – 992. (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247019

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper
Miljömedicin och yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur