CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technical and Human Aspects of Welding Work - Analysis of Efficiency and Ergonomics of Two Work Stations

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Gert-Åke Hansson ; Therese Möller ; Kerstins Ohlsson ; J Unge Byström
ICPR – 15 Manufacturing for a global Market. Hillery M. and Lewis H. L. (eds.), Limerick, Ireland, p. 989 – 992. (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 247018

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper
Miljömedicin och yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur