CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den monteringsrelaterade produktbeskrivningen – En förutsättning för effektiv montering

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Designjournalen Vol. 6 (1999), 1, p. 42 – 49.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 247017

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur