CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developments in Assembly System Design: The Volvo Experience

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Yannic Lung ; Dan Jonsson ; T Fujimoto ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Daniel Raff
Coping with Variety: Flexible Production Systems for Product Variety in the Automobile Industry; Lung, Y., Chanaron, J. J., Fujimoto, T. and Raff, D. (eds.); Ashgate, Aldershot p. 192 – 223. (1999)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-04-16.
CPL Pubid: 247016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur