CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Några reflektioner om tvär- respektive mångvetenskap”. Arbete människa miljö

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Ohlsson Kerstina ; Staffan Skerfving
Arbete människa miljö & Nordisk Ergonomi 1, p. 4 – 13. (1999)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 247015

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur