CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Musculoskeletal Symptoms due to Technical Precondition in Long Cycle Time Work in an Automobile Assembly Plant: A study of prevalence and relation to psychosocial and mechanical exposure

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Johansson Hanse ; Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap ; Institutionen för tillämpad elektronik)
Applied Ergonomics (0003-6870). Vol. 30 (1999), 5, p. 443 – 453.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-14.
CPL Pubid: 247013

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper
Miljömedicin och yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur