CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Volvo Uddevalla Plant and Interpretations of Industrial Design Processes

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Integrated Manufacturing Systems Vol. 9 (1998), 5, p. 279 – 295.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-14.
CPL Pubid: 247012

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Maskinteknik
Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur