CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mannequin Properties Desired for Ergonomic Evaluation of Car Interiors

Lars Hansson ; K Holmqvist ; S Sjölander ; G Distante ; G Andreoni ; N Colford ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Gert-Åke Hansson ; Roland Kadefors ; P Pettersson (Institutionen för transportteknik) ; C Riggoti ; Lena Sperling ; Anders Sundin (Institutionen för människa tekniksystem) ; P Östman ; Roland Akselsson
Proceeding of the Annual Conference of the Human Factors and Ergonomics Society – European Chapter, November 26 – 28, Brussels, Belgium, p. 43 – 48. (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247011

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Annan elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur