CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eye and Body Movements Characterized by Synchronized Sampling

Lars Hansson ; K Holmqvist ; S Sjölander ; G Distante ; G Andreoni ; N Colford ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; G-Å Hansson ; Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap ; Institutionen för tillämpad elektronik) ; Nils F Pettersson ; C Rigotti ; Lena Sperling ; Anders Sundin (Institutionen för människa tekniksystem) ; P Östman ; Roland Axelsson
Proceedings of Workshop on 3D Anthrophometry and Industrial Product Design, Paris p. 26.1 – 26.5. (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247010

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Annan elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur