CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of ethoxylated cationic surfactants on self-assembled monolayers of alkanethiols on gold using surface plasmon resonance detection

Hans Oskarsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
J Colloid Interface Sci Vol. 301 (2006), p. 360-369.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur