CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Swedish Industrial Research Program “Co-operative for Optimization of Industrial Production Systems Regarding Productivity and Ergonomics, COPE"

Jörgen Winkel ; Marita Christmansson (Institutionen för människa tekniksystem) ; Henrik Cyrén ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mikael Forsman (Institutionen för tillämpad elektronik ; Institutionen för människa tekniksystem) ; Gert-Åke Hansson ; Jan Johansson Hanse ; Roland Kadefors ; Svend-Erik Mathiassen ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Therese Möller ; Kerstina Ohlsson ; Nils F Pettersson ; Staffan Skerfving ; Anders Sundin (Institutionen för människa tekniksystem)
NIOSH-FIOH-NIWL Science Symposium i USA (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]

Published later in American Journal of Industrial MedicinDenna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247009

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper
Miljömedicin och yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur