CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Task Specific Exposure Information as a Basis for Production System Design

Henrik Cyrén ; Marita Christmansson (Institutionen för människa tekniksystem) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mikael Forsman (Institutionen för människa tekniksystem) ; Roland Kadefors ; Svend-Erik Mathiassen ; Jörgen Winkel
Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (PREMUS-ISEOH-98), Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 247008

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper
Miljömedicin och yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur