CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automotive Industry

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dag Brune ; Dan Jonsson ; G Gerardsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; G W Crockford ; D Norbäck
The Workplace – Major industries and occupations, Vol. 2, Brune, D., Gerhardsson, G., Crockford, G. W. and Norbäck, D. (eds.), International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS), International Labour Office Geneva, Scandinavian Science Publisher, Oslo, p. 548-565. (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 247004

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Social och ekonomisk geografi

Chalmers infrastruktur