CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finns det möjligheter att integrera ergonomiska aspekter vid utformningen av produktionssystem genom ett tvär- och mångvetenskapligt samarbete?

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Johansson Hanse ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Arbete Människa Miljö & Nordisk Ergonomi Vol. 4 (1997), p. 212 – 220.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 247003

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur