CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production Models and Social Contexts

Dan Jonsson ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Business and Work Opportunities Trough Technology Management, Proceedings of the Sixth International Conference on Management of Technology – MOT97, Vol. 1, Mueller, H., Persson, J.-G. and Lumsden, K. (eds.), the Swedish Society of Mechanical Engineers, Naval Architects and Aeronautical Engineers, Gothenburg, p. 274 – 283. (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 247001

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Sociologiska institutionen (1954-2011)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur