CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Work and Work Place Design Using Empirical Shoop Floor Information and Virtual Reality Techniques

Davies Roy ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Roland Akselsson
From experiences to Innovation IEA97, Proceedings of the 13th Trennial Congress of the International Ergonomcis Association, Seppälä, P., Luopajärvi, T., Nygård, C.-H. and Mattila, M. (eds.), Finnish Institute of Occupational Health, Tampere, Finland p. 25 – 27. (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246998

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur