CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Swedish Industrial Research Program “Co-operative for Optimization of Industrial Production Systems Regarding Productivity and Ergonomics COPE". Presentation of the first case study.

Jörgen Winkel ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mikael Forsman (Institutionen för tillämpad elektronik) ; Hansson Gert-Åke ; Jan Johansson Hanse ; Roland Kadefors ; Jonas Laring (Institutionen för personskadeprevention) ; Svend-Erik Mathiassen ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Ohlsson Kristina ; Pettersson Nils ; Skrefving Staffan ; Anders Sundin (Institutionen för människa tekniksystem)
Presentation of the first case study”. Experiences to Innovation IEA97, Proceedings of the 13th Trennial Congress of the International Ergonomcis Association, Seppälä, P., Luopajärvi, T., Nygård, C.-H. and Mattila, M. (eds.), Finnish Institute of Occupational Health, Tampere, Finland p. 573 – 775. (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 246997

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Annan medicin och hälsovetenskap
Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur