CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production Model Discourse and Experiences from the Swedish Automotive Industry

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
International Journal of Operations & Production Management (0144-3577). Vol. 16 (1996), 2, p. 141 – 158.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-14.
CPL Pubid: 246994

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur