CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Relationship Between Dermal Contact with Fluids and Machine Operator Productivity

Ola Wassenius ; Linnea Lillienberg ; Bengt Järvholm ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson
Book of Abstracts, Proceedings of International Conference of Occupational Health – ICOH96, Stockholm p. 107. (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246992

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för samhällsmedicin (1991-2005)
Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin (1991-2005)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper
Miljömedicin och yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur